A rare book, entitled ‘Nederlandsch Oost-Indische typen: verzameling van grote gelithografeerde platen in kleurdruk naar de natuur getekend’ by Auguste van Pers